QUOTES 2022

piscina+okbaja.jpg
             QUOTA SOCIS

Inscripció ...................................   60,00 €


Asegurança anual .....................   12,00 €
 

QUOTA MENSUAL .....................   60,70 €

Baixes Temporals ......................   28,00 €

  ABONAMENT MENSUAL

Mensual  ......................................  74€

- 3setmanes   ..............................   61€

- 2setmanes  ..............................    41€

- 1setmana   ...............................    26€

Entrada puntual  ........................   12€
       QUOTA Carnet Jove

Inscripció ...................................   30,00 €


Asegurança anual .....................   12,00 €
 

QUOTA MENSUAL .....................   60,70 €

Baixes Temporals ......................   28,00 €

    QUOTA Escola de Natació

             Curs 2021-2022

Inscripció ....................................   41,00 €

QUOTES MENSUALS

1 dia setmanal ..........................   43,00 €


2 dies setmanals ......................    61,00 €

3 dies setmanals ......................    71,00 €

                     Nadons 

                               

Natació nadons ............................. 35 €/mes

 

 

                         

© Piscines Santaló 2013