QUOTES 2021

             QUOTA SOCIS

Inscripció gratis gener 2021

Inscripció ...................................    60,00 €


Asegurança anual .....................   12,00 €
 

QUOTA MENSUAL .....................   60,70 €

Baixes Temporals ......................   28,00 €

  ABONAMENT MENSUAL
Mensual  ......................................  74€
- 3set   ..........................................   61€
- 2set   .........................................    41€
- 1set   .........................................    26€
Entrada puntual  ........................   12€
        QUOTA Carnet Jove

 

Inscripció gratis gener 2021

Inscripció ....................................     30,00 €


Assegurança anual ...................      12,00 €
 

QUOTA MENSUAL ......................     60,70 €
 

            QUOTA Empresa

Col·lectiu d'Empleats (min. 3 persones)

Inscripció gratis  gener 2021

Inscripció ....................................   30,00 €


Asegurança anual ......................  12,00 €
 

QUOTA MENSUAL  ......................  60,70 €

    QUOTA Escola de Natació

             Curs 2020-2021

Inscripció ....................................   40,00 €


Asegurança anual ....................   gratuïta

QUOTES MENSUALS

1 dia setmanal ..........................   42,00 €


2 dies setmanals ......................    60,00 €

3 dies setmanals ......................    70,00 €

                     Nadons 

                               

Natació nadons ............................. 35 €/mes

Psicomotricitat i natació...............  50 €/mes

 

 

                         

© Piscines Santaló 2013