top of page

 QUOTES 2023

piscina+okbaja.jpg
             QUOTA SÒCIES

Març 2023

Inscipció gratuïta

Inscripció ....................................   65,00 €


Asegurança anual .....................   15,00 €
 

Quota mensual     ......................   64,90 €

Baixes Temporals ......................   30,00 €

Lloguer anual armari .................. 75,00 €

  ABONAMENT MENSUAL

Mensual  ......................................  78

- 3setmanes   ..............................   65€

- 2setmanes  ..............................    45€

- 1setmana   ...............................    30€

Entrada puntual  ........................   13€
       QUOTA Carnet Jove
Març 2023
Incripció gratuïta

Inscripció ...................................   35,00 €


Asegurança anual .....................   15,00 €
 

QUOTA MENSUAL .....................   64,90 €

Baixes Temporals ......................   30,00 €

    QUOTA Escola de Natació

             Curs 2022-2023

Inscripció ....................................   45,00 €

QUOTES MENSUALS

1 dia setmanal ..........................   46,50 €


2 dies setmanals ......................    66,00 €

3 dies setmanals ......................    76,00 €

              Nadons 2022-2023

                               

Natació nadons ............................. 40 €/mes

 

 

                         

© Piscines Santaló 2013

bottom of page