top of page

 QUOTES 2024

piscina+okbaja.jpg
             QUOTA SÒCIES

           

Inscripció ....................................   65,00 €


Asegurança anual .....................   16,00 €
 

Quota mensual     ......................   66,90 €

Baixes Temporals ......................   31,00 €

Lloguer anual armari .................. 75,00 €

  ABONAMENT MENSUAL

Mensual  ......................................  80

- 3setmanes   ..............................   67€

- 2setmanes  ..............................    46€

- 1setmana   ...............................    31€

Entrada puntual  .......................   13,50€
       QUOTA Carnet Jove

         

Inscripció ...................................   35,00 €


Asegurança anual .....................   16,00 €
 

QUOTA MENSUAL .....................   66,90 €

Baixes Temporals ......................   31,00 €

    QUOTA Escola de Natació

             Curs 2023-2024

Inscripció ...................................   47 €

QUOTES MENSUALS

1 dia setmanal ..........................   48 €


2 dies setmanals ......................   68 €

3 dies setmanals ......................   83 €

              Nadons 2023-2024

                               

Inscripció ........................................ 41€

Natació nadons ............................. 41 €/mes

 

 

                         

© Piscines Santaló 2013

bottom of page