top of page

Escola de Natació

Per a nens de 4 a 12 anys.

Diferenciem dues etapes:



Coneixement i adaptació al medi aquàtic: fa referència a la fase de familiaritizació amb el medi aquàtic.

L'aigua com a espai de diversió i joc.

Domini del medi aquàtic: capacitat del nen de resoldre totes les situacions que es poden presentar en el medi .

- domini de la flotació, equilibri, desplaçaments i girs.

- autonomia a l´aigua.

Coneixement de la tècnica d´estils.

© Piscines Santaló 2013

bottom of page