Horaris 

Instal·lacions: de dilluns a divendres de 07:15 a 21:30 h

 

Oficina: de dilluns a divendres de10:00 a 14:00 / 17:00 a 20:00 h

                         excepte festius

Horaris Activitats

​​Classes dirigides de 7:15 h a 21.00 h.   

Normes Administratives

Quotes
- Domiciliació bancària.

-  Càrrec durant la primera setmana de mes.
-  Es paguen 12 quotes l'any, revisades anualment.

Modificacions​
​- Notificació fins dia 30 de cada mes.
- El canvi serà efectiu al començament del proper mes.
Baixes
​- Notificació fins al dia 30 de cada mes.
- En cas de baixa definitiva o impagat, pèrdua de la inscripció.
- Baixa temporal: 28,00 € al mes de manteniment.
- No es fan devolucions.

© Piscines Santaló 2013